Us comuniquem la defunció del Sr. Joan Bonada Corretjans. Ens ha deixat a  Puigcerdà el dia 11 de gener de 2021 a l’edat de 93 anys. Donades les circumstàncies del moment, no hi haurà vetlla, ni exèquies funerals.  La seva esposa Núria Rosa i família tota, agraeixen les mostres d’acompanyament i de condol.  Moltes gràcies.