BONES, LA FAMÍLIA CASTELLS, DAVANT DE LA SITUACIÓ ACTUAL, HA DECIDIT ANUL.LAR TOTS ELS ACTES D’AVUI,

(MISSA I SEPULTURA), I AGRAÏR EL VOSTRE SUPORT .