Us comuniquem la defunció de la Sra. Maria Sánchez Anglada, vídua de Diego Ávila Díaz. Ens ha deixat a Puigcerdà, el dia 20 de gener de 2021 a l’edat de 90 anys. Donades les circumstàncies donades, no es realitzarà vetlla ni exèquies funerals. La seva família, agraeixen les mostres de condol i escalf rebudes en aquests moments.  Moltes gràcies.